A Várgesztesi-medence élővilága - Fontes Tatabánya blog

Szerző: Riesing István (Vértesi Erdészeti és Faipari ZRt., Tatabánya)

Az ipari forradalommal kezdődő és napjainkban is zajló robbanásszerű tudományos-technikai fejlődés lehetővé tette az ember környezetének nagymérvű átalakítását, mely sok esetben súlyos károkat okozott az élővilágban. Ezzel párhuzamosan távolodunk a természeti környezettől, ami többek között az ahhoz kötődő ismeretek és érzelmek alapvető hiányosságaiban érhető tetten. A 20. századra tehető azon felismerés széles körben való elterjedése, miszerint az emberiség szerves része a természetnek, s léte annak harmonikus működésétől függ. A folyamatjellegű „paradigmaváltást" az erőforrások túlzott kihasználásával járó környezetterhelések, és azok felszínre került hátulütői (édesvizek szennyezése, fajok kihalása stb.) eredményezték.

Forrás: Fontes Tatabánya blog