Bejegyzések

Várgesztes–Gestitz című könyv

Könyvészeti adatok

Bevezető – Einleitung

Előszó – Vorwort

Földrajzi bevezető

Várgesztes földrajzi nevei

Várgesztes környékének földtanáról

Várgesztes története

Gesztes a 18. században

Gesztes a 19. században

Várgesztes 20. századi története

A II. világháború áldozatai

A kitelepítendők tervezett létszáma az 1946. május végi jegyzékek szerint

Német anyanyelvűek létszáma

Népirtások a XX. században

Várgesztes lakói 1940-1945

A gesztesiek társadalmi elhelyezkedése 1969-ben

Várgesztes lakosai 2000-ben

Tisztségviselők az ezredfordulón

Várgesztes az ezredfordulón (1990-2003)

Emlékek, történetek — Erinnerungen Erzählungen

Hétköznapok és ünnepek nagyszüleink korában

A gesztesiek vallásos szokásai és hiedelmei

Pallanik nagymama és környezete

A Vértes-hegységben levő Várgesztes német nyelvjárása

1100 év együtt – Németek Magyarországon a honfoglalástól napjainkig

Emléktöredékek a német nemzetiségiek betelepítésének és kitelepítésének történetéből

Magyarország németlakta településeinek neve magyarul és németül

Himnuszok, énekek – Hymne, Lieder

Imádságok — Gebete

Die deutsche Mundart von Gestitz im Schildgebirge (Ungarn)

Alltage und Feiertage zur Zeit unser Großeltern

Die Pallanik-Ahul und ihre Umwelt

1100 Jahre Zusammenleben

Térképek - Karten

Tartalom - Inhalt