Tartalom - Inhalt


Bevezető
Einleitung
Előszó
Vorwort
Földrajzi bevezető (Beck András)
Várgesztes földrajzi nevei (Rieder Edina)
Várgesztes környékének földtani térképe
Várgesztes környékének földtanáról (Gyalog László)
Várgesztes története
Várgesztes története az őskortól a németség betelepüléséig (Rabazzi S. Gusztáv)
Őskortól a németség betelepüléséig
Őstörténet: az emberi előd és az előember
Az ősemberek
Őskori népek a jégkorszak után
Várgesztes a római korban
Várgesztes a népvándorlás korában
A letelepedés, a magyar állam, a vármegyerendszer kialakulásának időszaka
A tatárok pusztításai
Gesztes első írásos említése
Várépítések, a gesztesi vár építése és története
A vár és birtokainak urai
A vár királyi vendégei
A vár eddig ismert kapitányai (várnagyai) voltak
Gesztes a török hódoltság ideje alatt
Gesztes sorsa a végeken
Irodalom .
Várgesztes a római korban (Kisné Cseh Julianna)
Várgesztes története a 18-19. században (Fatuska János)
Gesztes a 18. században
Komárom megye a 17. és 18. század fordulóján
Az Esterházyak Komárom megyében
Esterházy József élete
Esterházy József uradalomszervező tevékenysége
Esterházy József és Balogh Ferenc telepítő tevékenysége
A gesztesi uradalom Esterházy József utódainak kezén
A gesztesi uradalom gazdálkodása
Gesztes benépesülése
Település és társadalom
A gesztesi ek hagyományos gazdálkodása
Egyház és iskola
Gesztes a 19. században
Gazdaság és társadalom
Egyház és iskola
A település és az uradalom viszonya
Kitekintés a 20. századra
Függelék - pénzek, árak és bérek
Irodalom
Levéltári és adattári források
Várgesztes 20. századi története (Haraszti Mihály)
Gesztes-pusztától Várgesztesig
Várgesztes a II. világháború frontvonalában
Várgesztes a vesztes háború után
A II. világháború áldozatai 
A kitelepítendők tervezett létszáma az 1946 május végi jegyzékek szerint (Tatai járás)
Német anyanyelvűek létszáma (Tatai járás, 1941)
Népirtások a XX. században
Várgesztes lakói 1940-1945
A gesztesiek társadalmi elhelyezkedése 1969-ben
Várgesztes lakosai 2000-ben
Tisztségviselők az ezredfordulón
Várgesztes az ezredfordulón 1990-2003 (Hartdégen Sándor)
Emlékek, történetek - Erzählungen, Erinnerungen
Várgesztes története évszámokban
Gesztes közigazgatási szerveződésének több állomásai
Komárom-Esztergom megye közigazgatási szerveződésének főbb állomásai
Címerek — Wappen
Várgesztes tisztségviselői
Gesztes tanítói - Lehrer in Gestitz (1781-2006)
Gesztes lelkipásztorai — Pfarrer in Gestitz
Várgesztes község bevételei és kiadásai
Adatok Várgesztesről
Feliratok Várgesztesen
Hétköznapok és ünnepek nagyszüleink korában (Kesztler Mátyásné Krall Katalin) 
A gesztesiek vallásos szokásai és hiedelmei (Weisz János)
Pallanik nagymama és környezete (Elli Zenker-Starzacher)
Mesegyűjtés az 1930-as évek végén a Vértes-hegységben.
Fordítottat Hartdégen Bernadett
A Vértes-hegységben lévő Várgesztes német nyelvjárása
(Hutterer Miklós) - Fordította. Hutterer-Pogány Irene
1100 év együtt: Németek Magyarországon a honfoglalástól napjainkig
Összeállította: Hartdégen Sándor
Emléktöredékek a német nemzetiségiek telepítésének és kitelepítsenek történetéből
Magyarország németlakta településeinek nevei magyarul és németül
Himnuszok, énekek- Hymne, Lieder
Imádságok - Gebete
Die deutsche Mundart von Gestitz im Schildgebirge (Ungarn) (Claus Jürgen Hutterer)
Alltage und Feiertage zur Zeit unser Großeltern (Katherina Kesztler)
Die Pallanik-Ahnl und ihre Umwelt (Vom Märchenerzählen im Volk) (Elli Zenker-Starzacher)
1100 Jahre Zusammenleben - Deutsche in Ungarn von der Landnahme bis zur Gegenwart (ALEXANDER HARTDÉGEN)
Térképek - Karten