A gesztesiek társadalmi elhelyezkedése 1969-ben


A gesztesiek társadalmi elhelyezkedése 1969-ben1


Arany János utca
1.Pállanék Jánosvolt fakereskedő
2.Beck Józsefsofőr
3.özv. Hetzl Mátyásné
4.Adonyi Györgybányász
5.Pillmann Józsefsofőr
6.Schalkhammer Józsefbányász
7.Beck Jánosbányász
8.Mózer Mátyásnyug. bányász
9.Hetzl Jakabföldműves
10.Szőlősi (ifj. Hetzl) Jakabtanácselnök
11.Hartdégen Pálerd. dolg.
12.özv.Máhli Józsefné
13.ifj. Máhli Józsefsofőr
14.Pillmann Józsefnyűg. erd. dolg.
15.ifj. Pilmann Józsefbányász
16.Beck Mihályföldműves
17.Menoni Jánosbányász
18.Tromposch Györgyerd. dolg.
19.Tromposch Antalerd. dolg.
20.Eigner Jánosbányász
21.Magyar Dezsőnyűg. ezredes
22.Richter Jánosbányász
23.ifj. Richter Jánoserd. dolg.
24.Pillmann Mátyásföldműves
25.Link Jánosraktáros
26.Link Jánosnéboltvezető
27.Laub Józsefbányász
28.özv. Richter Ferencnéerd. dolg.
29.özv. Hellmayer Mihálynéföldműves
30.(fia) Hellmayer Mihálybányász
31.Schäffer Józsefbányász
32.özv. Schäffer Jánosnéföldműves
33.(fia) Schäffer Mihálybányász
34.özv. Schmiedt Jánosnéeltartott
35.Tromposch Mihályfuvaros (lófogat)
36.özv. Reichardt Mihálynényug. bányász
37.Hartdégen Józsefhadirokkant
38.ifj. Hartdégen Józseferd. dolg.
39.Eigner Ferencbányász
40.Eigner Jánosbányász
41.Mózer Jánosbányász
42.Hartdégen Ferencerdész
43.Geiszt Józsefbányász
44.özv. Pillmann Antalnéföldműves
45.ifj. Pillmann Antalerd. dolg.
46.özv. Melcher Istvánnékegydíjas
47.özv. Riesing Istvánné
48.özv. Schäffer Antalnéföldműves
49.ifj. Schäffer Antalbányász
50.Beck Jánosföldműves
51.ifj. Beck Jánossofőr
52.Jezsó Pálbányász
53.özv. Eigner Györgyné
54.Stang Antalbányász
55.Hartdégen Vendelbányász
56.özv. Wächter Mihályné
57.Wohl Józseferd. dolg.
58.Kluber Jánospincér
59.Kovács Pálerdész
60.Gáspár Lőrincerdészeti fogatos
61.ifj. Schalkhammer Jánosnébány. dolg.
62.özv. Pillmann Józsefné
63.Vánkos Károlybányalakatos
64.Baumann Imrerendőr
65.Mózer Józsefkőműves
66.Kovács Pálsofőr
67.Hartdégen Jakabbányász
68.Wohl Jakabföldműves
69ifj. Wohl Jakabbányász
70.Molnár Jánostanító
71.Nagy Istvánerd. dolg.
72.Fehértói Bélaerd. dolg.
73.Böck Jánosplébános
74.Weisz Jánosszolg.kívüli lelkész
75.Huber Józsefbányász
76.Riesing Istvánnyug. bányász
77.Riesing Istvánnéitalboltvezető
78.Hartdégen Józseferd. dolg.
79.Tromposch Péterbányász
80.Pillmann Jánoserd. dolg.
81.Schmiedt Józsefbányász
82.Kluber Mihályerd. dolg.
83.Laub Józsefbányász
84.Eck Jakabbányalakatos
85.Pillmann Mátyásnyug. bányász
86.Ménesi (Mózer) Györgybányász
87.Kluber Ferencbányalakatos
88.ifj. Richter Mihálybányász
Vár utca (Jelenleg Petőfi S. utca)
89.Pillmann Jánoserd. dolg.
90.Pillmann Lászlónyug. bányász
91.Pillmann Ferencsofőr
92.özv. Laub Györgyné
93.ifj. Laub Györgysofőr
94.Pillmann Józsefnyug. bányász
95.Eck Jánosvillanyszerelő
96.Hartdégen Imreföldműves
97.Rösszer Józsefbányász
98.Kluber Mihálysofőr
99.özv. Eck Ferencnyug. bányász
100.Wächter Pálnyug. bányász
101.Hartdégen Imreerd. dolg.
102.Hetzl Jánosnyug. bányász
103.ifj. Hetzl Jánoserd. dolg.
104.Pillmann Györgynyug. bányász
105.özv. Mózer Józsefné
106.ifj. Mózer Józsefbányász
107.özv. Hetzl Józsefnéföldműves
108.ifj. Hetzl Józseferd. dolg.
109.Menoni Ferencbányász
110.Vánkos Józsefbányalakatos
111.Richter Mihályföldműves
112.Richter Ignácbányász
113.Schlapak Józseferd. dolg.
114.Eigner Józsefbányász
115.Laub Jánoserd. dolg.
116.Hartdégen Mátyáserdész
117.Huber Mihálynyug. bányász
118.Huber Ferencbányász
Erdősor
119.Rieder Ferencerd. dolg.
120.Pallanik Jakabbányász
121.Teller Jánosvasutas
122.Schäffer Jánosbányász
123.Pillmann Jánossofőr
124.Kirschner Jánosbányász
125.Eigner Józsefkőműves
126.Tóth Miklóserdész
127.Tóth Miklósnétanítónő
128.Schalkhammer Ferencbányalakatos
129.Schalkhammer Józsefnyug. erd. dolg.
130.Schlapak Ferencerd. dolg.
131.Hartdégen Józsefpostás
132.Hartdégen Ferencsofőr
133.özv. Geiszt Józsefné
134.Kluber Józsefnyug. erd. dolg.
135.ifj. Kluber Józseferdész
136.Pillmann Ferencbányász
137.Kristóf Ferencsofőr
138.Riesing Jánosbányász
139.Kluber Jánosnyug. bányász
Vértes utca
140.Hernádi Józseferdész
141.ifj, Hernádi Józsefvillanyszerelő
142.Pillmann Jánosasztalos
143.Mautner Jánosbányász
144.Hetzl Ignácbányász
145.Pillmann Józseferd. dolg.
146.Pillmann Jánosbányász
147.Hartdégen Jánoserd. dolg.
148.id. Ménesi Györgybányász
149.Pillmann Pálbányász
Vár
150.Gróf Mihályvárgondnok


INDEX


1 WEISZ 1969. Weisz János: Adatok Várgesztes vértesi kisközség életéből. Kézirat. NNM A.