Szent Mór tiszteletére szentelték a gesztesi templom harangját 1872-ben

Szent Mór keresztény apát volt a 6. században (584-ben halt meg). Equitius római szenátor fia volt, aki 12 éves korában Szent Benedek tanítványa lett. Szinte vak engedelmességéről volt híres, amely a legenda szerint csodatételre is képessé tette: amikor egy társa fuldokolt, a vízen járt, hogy kimentse. Amikor Szent Benedek Monte Cassinóba vonult, Mórt Subiaco apátjává tette, majd Galliába küldte. Mint Benedek, a házalók, a lámpakészítők, mézeskalácsosok, a rézművesek, a szabók és a vargák védőszentje. Ünnepe január 15-e.

1872-ben Szent Mór tiszteletére szentelték a gesztesi templom harangját.

1872: 250 forintért vették a templom harangját

A templom új harangját, melyet Moser Mátyás gesztesi lakos és felesége Wachtler Anna 250 forintért vett, először 1872 augusztus 15-én húzták meg. A harangot Szent Mór tiszteletére szentelték. 

Szent Vendel élete

SZENT VENDEL remete
Október 20.
*Skócia, 554 körül(?). +Tholev, 617. (?)
Vendel, akit Wendalin, Wandalin és Windilin néven is neveznek legendái, ír-skót nemzetségből származott. Élete a Szent Patrik (lásd: A szentek élete, 125. o.) utáni időre esik, amikor a pogányság még éreztette hatását, és még nem indult el a Szent Bonifáchoz és köréhez (lásd: A szentek élete, 247. o.) kapcsolódó misszió a kontinens felé.
A legendák szerint, melyek 1417 után keletkeztek ugyan, de történeti hitelességük aligha vonható kétségbe, Vendel királyfi a mi fogalmaink szerint egy törzs vezérének a fia volt. Korán jelét adta a jámborságnak és a keresztény műveltség, sőt a papság iránti vonzódásának, amit atyja nem jó szemmel nézett. Épp azért, hogy elvonja a tanulástól, nyájainak őrzését bízta rá. De mint annyiszor, amikor valakit szolgai munkára kényszerítenek, hogy elvonják Istentől, Vendellel is az ellenkezője történt annak, amit atyja akart: a juhok legeltetése közben, a mezők csendjében megérlelődött szívében a remeteség, az Istenben elmerült szemlélődés utáni vágy. El is határozta, hogy amint lehet, remete lesz, de előbb elzarándokol a Szentföldre és Rómába. Talált magához hasonló hat ifjút, akikkel útnak is indult.

Szent Vendel a gesztesi templom egyik védőszentje


A 140 éve, 1872-ben felszentelt templom védőszentjei Szent Miklós – a templom helyén régebben állt kápolna védőszentje – és Szent Vendel. Október 20-án van Szent Vendel napja, ekkor tartják a gesztesi búcsút. 

Szent Vendel (németül Wendelin, latinul Wendelinus illetve Wendalinus) 554 körül született és 617 körül halt meg, remete és apát volt. Legkorábbi életrajzai 1417. után jelentek meg és a következő történetet tartalmazzák: skót herceg volt, de titokban elhagyta a királyi udvart, és Rómába zarándokolt. Visszafele utazva Westrich mellett egy kis házikóban telepedett meg és koldulással kereste kenyerét. Amikor egy birtokos megfeddte tétlenségéért, pásztornak szegődött el. Később egy csoda rávette földesurát, hogy engedje meg Vendelnek a remete életmódhoz való visszatérést. Szent életmódjának a híre elterjedt. Számos földműves kereste fel, hogy beteg jószágait megáldja. Végül a tholei kolostor apátjának választották és pappá szentelték. Sírja fölé kis kápolnát emeltek, utóbb ekörül nőtt ki St. Wendel városka.
A pásztorok védőszentjükként tisztelik.

Így nézhetett ki a gesztesi vár 1600-ban – Nagy Gábor számítógépes rekonstrukciójaNagy Gábor a debreceni Egyetem Műszaki Karánnak építészhallgatója számítógépes rekonstrukciókat készített a Gesztesi várról. G. Sándor Mária és Feld István régészek cikkeire, felmérésire, rajzokra, fényképekre, személyes tapasztalatra hagyatkozva alkotta meg a vár elméleti rekonstrukcióját. A textúrázott képek nem tekithetők tökéletesen hitelesnek, csupán egy várakat szerető építész szórakozásáról van szó.