Szent Vendel a gesztesi templom egyik védőszentje


A 140 éve, 1872-ben felszentelt templom védőszentjei Szent Miklós – a templom helyén régebben állt kápolna védőszentje – és Szent Vendel. Október 20-án van Szent Vendel napja, ekkor tartják a gesztesi búcsút. 

Szent Vendel (németül Wendelin, latinul Wendelinus illetve Wendalinus) 554 körül született és 617 körül halt meg, remete és apát volt. Legkorábbi életrajzai 1417. után jelentek meg és a következő történetet tartalmazzák: skót herceg volt, de titokban elhagyta a királyi udvart, és Rómába zarándokolt. Visszafele utazva Westrich mellett egy kis házikóban telepedett meg és koldulással kereste kenyerét. Amikor egy birtokos megfeddte tétlenségéért, pásztornak szegődött el. Később egy csoda rávette földesurát, hogy engedje meg Vendelnek a remete életmódhoz való visszatérést. Szent életmódjának a híre elterjedt. Számos földműves kereste fel, hogy beteg jószágait megáldja. Végül a tholei kolostor apátjának választották és pappá szentelték. Sírja fölé kis kápolnát emeltek, utóbb ekörül nőtt ki St. Wendel városka.
A pásztorok védőszentjükként tisztelik.