Várgesztes földrajzi nevei

RIEDER EDINA

Gyűjtötte: RIEDER EDINA középiskolai tanár, 1978-ban.
Adatközlök: Hartdégen Pál, Hartdégen Pálné, Szölösi Jakab, Weisz János

Várgesztes: Gesztés,- ën, -rü, -re, -i: n. Késtic, in, /a Késtic, késtica [KI. Várgesztes P. Puszta Gesztes].- Terület: 1240 ha, Lakosság: 574. -A német nyelvű lakosokat 1730 körül Esterházy József telepítette a községbe.
1. Fő utca: n. Háuptkoszn 'Hauptgasse' [Arany János utca] U. Ez volt a régi falu egyetlen utcája. 2. Vegyesbolt: n. Kséft 'Geschäft' E 3. Kultúrház: n.Kulturháosz 'Kulturhaus' E 4. Templom: n. Khiahd 'Kirche' [Római katolikus templom} É 5. Kocsma: Vietszháosz 'Wirtshaus' [Italbolt] É 6. Iskola: n. Súj'Schule'  (Általános iskola) É 7. Temető: n. Fridhof 'Friedhof Te 8. Petőfi utca 9. Tanácsház: n. Gmáháosz 'Gemeindehaus' E 10. Erdősor [~ u] U 11. Vár utca[~] U 12. Vértes utca [~] U.
13. n. Khoigyi Pruns 'Kalter Brunnen' F 14. n. Svájcd Akd 'Schweizer Äcker' [Kl. Svejci r] D, sz. 1937-ben itt Esterházy József gróf rendeletére tehénistállót - Schweizerei - és majorházat építettek. 15. n. Háom 'Haobe' [KI. Fejkötő] Ds, sz. Alakjáról. 16. n. Launga Aka 'Lange Äcker' Ds, sz. A leghosszabb dűlő. 17.n.Untri Stoukáka 'Untere Stockäcker' [Kl. Alsó irtás] Ds, sz. 18. n. HáomákUl 'Haubenäckerl' [Kl Kis irtás] Ds, sz. 19. n. Kukruzáka 'Kukuruzäcker' [Kl Tengeri]Ds, sz. Legyakrabban ide vetették a kukoricát. 20. n. Tájhtkruamvízn 'Teichgrubenwiese' S, 1, r. A tóárok melletti rétet jelöli a név. 21. n. Ouvri Stouaka'Obere Stockäcker' Ds, sz 22.n. Svájca Vingl 'Schweizer Winkel' Kl. Svejci r D, sz. 23 n. Votáni- Akai 'Votani-Äckerl' Ds, sz. Valószínű, hogy személynévi eredetű. 24. n. Kláni Stoukáka 'Kleine Stockäcker' Ds, sz 25. n. Spicáka Spitzäcker' S, sz. Hegyes alakjukról. 26. n. Trájlintnmász Dreilindenwasen' D, e 27. n.Oarázlána Vájghta 'Oroszlányer Weingärten' Kl Oroszlányi szántók Ds, sző 28. n. Pé&nkkz 'Eberäcker' Ds, sz 29. n. Tájhtkruamhkal 'Teich-grubenäckerl' Ds, sz 30. n. Jáhzrakdl 'Jägeräckerl'Kl. Vadászszántók Ds, sz, 1 31. n. Esnkhejpfa 'Eschengipfel' H, e. A kőrisfáról kapta a nevét. 32. n. Hiasnsprung 'Hirschensprung' H, e 33. n. Nájtájling 'Neuteiling' Ki. Új-osztás H, e 34. n. Lámleiha 'Lehmläcker' Ds, 1. A téglák készítéséhez innen vitték az anyagot. 35. n. Tiantlpéah'Dirnleinberg' Kl. Somhegy H, e. Az itt tenyésző somról. 36. n. Kholihéfa 'Kalkofen' [Mészégető kemencék] É 37. Vajdatemető KI. H, e 38. n. Stákhaupf'Steinkopf D, e 39. n. Lámrígl 'Lehmhügel' D, e 40. n. Kláni Stáföüzn 'Kleine Felsen' H, e 41. Krószi Stáföüzn 'Große Felsen' H, e 42. n. Péaháka 'Bergäcker' Kl.Hegyszántók D, sz 43. Toupfaszok Topfensack' D, e. Alakja túrószacskóhoz hasonló. 44. n. Rauszkhaupf 'Roßkopf Kl. Lófejhegy H, e 45. Bírótemetői út Út 46. n. Klárihtdspic 'Kleinrichterspitz' Ds, sz, e 47. Gesztesi patak Vf 48. n. Táumpfszutn 'Dampfsutte' Ds, Vö, e 49. Mészáros hegy (MiszriásJ Kl. H, e. Erre vezetett a mészárosok útja Csákvár-Gesztes-Vértessomló-Tata felé. 50. n. Haufstőnyákd 'Hofstelläcker' Kl. Udvartelki szántók S, sz 51. n. Lámkruamáka'Lehmgrubenäcker' Kl. Agyagverem szántók Ds, sz 52. n. Epriás Eperjes' H, e 53. n. Ródi Peak 'Roter Berg' Kl. Vöröshegy H, e. Az itt található bauxit színéről. 54. Bodzás-árok Vö, e 55. n. Krószi Plész 'Große Blosse' Tisztás, e 56. Vár -ba : Sluosz „Schloß" Kl. Vár E. A várról az első említés 1326-ból való. A király elcseréli a Csákok váraiért. 57. n. Hundszrígl 'Hundshügel' KI. Kutyaorom D, e 58. n. Pródd 'Breiter' H, e 59. Vár-völgy KI. Váralja Ds, e 60 n. Jáhdrígl'Jägerhügel' Kl. Vadászdomb H, e 61. n. Rájmiszpédh 'Reumisberg' KI. Űző h H, e. Szarvasok kedvenc tartózkodási helye. 62. n. Slouszpédh 'Schloßberg' Kl.Várdomb H, e. Ezen a 404 méteres csúcson áll a vár. 63. n. Séparígl 'Scheperhügel' H, e 64. Malom út: n. Művéh 'Mühlweg' Út. Ezen az úton vitték a gabonát a bicskei malomba. 65. n. Kláni Hundszrígl 'Kleiner Hundshügel' KI. Kutyaorom (kicsi) H, e 66. n. Khounyplotn 'Kholenplatte' H, e 67. n. Tiki Vájszáhd 'Dicke Weißeiche' H, e. Egy többszáz éves tölgyfáról kapta a nevét. 68. n. Vujfsztrip 'Wolfstrieb' KI. Farkashajtás H, e 69. n. Nájhi Véh 'Neue Weg' Út 70. n.Kédhspámszutn 'Kirschenbaumsutte': Kédhspámtríb 'Kirschen-baumtrieb' KI. Cseresnyefahajtás Vö, e 71. n. Stápruh 'Steinbruck' Ki Kőfejtő vágás H, e 72. n.Kidhányásd Véh 'Kőhányáser Weg' Út. Kőhányáspusztára vezet.

RÖVIDÍTÉSEK:
D = domb; Ds = dombos; e = erdő; É = épület; H = hegy; KI = Komárom megyei Földhivatal 1963., Esztergom; 1 = legelő; r = rét; sz = szántó; S = sík; sző = szőlő; U = utca; Vf = vízfolyás; Vö = völgy
MEGJELENT:
Komárom megye földrajzi nevei, Magyar Nyelvtudományi Társaság Budapest, 1985