Előszó – Vorwort


Hutterer Miklós emlékét őrizve,

azzal az euripides-i gondolattal

adjuk át könyvünket az olvasónak,

hogy ne a mi ékességünket,

hanem a falu javát szolgálja.

 

Előszó


A gondolat, hogy e könyv megszülessen és belőle alaposabban megismerhessük környezetünket, múltunkat, Hartdégen Sándor - az akkori polgármester - fejében született meg. A megvalósításhoz kért segítséget tőlem. Munkához látva úgy határoztunk, hogy összegyűjtjük hozzá - elsősorban a faluból, de mindenképpen a faluhoz kötődőkből - a szerzőket, a könyv íróit. Több mint tíz esztendeje nekiláttunk!
A Várgesztesről megjelent írások gyűjtőjével, BECK ANDRÁS-sal, a germanisztika neves professzorával, HUTTERER MIKLÓS-sal, a helytörténész HARASZTI MIHÁLY-lyal megbeszéltük a teendőket, és anyaggyűjtéshez, íráshoz láttunk. Lassan születgettek az alkotások.
A gyűjtőmunka során került elő ELLI ZENKER-STARZACHER könyve, melyben főként várgesztesi néprajzi gyűjtéseiről ír. Úgy határoztunk, hogy az eredeti szövegnek és magyar fordításának is szerepelnie kell a könyvben! A munkák folyamatában került szóba a tatai Német Nemzetiségi Múzeum igazgatójának munkássága, akit a falu betelepítésével, lSyl.9. századi múltjával kapcsolatos mű megírására kértünk. FATUSKA JÁNOS a kérésnek eleget tett. GYALOG LÁSZLÓ Várgesztes környezetének geológiai leírásával, HARTDÉGEN SÁNDOR a 20. század végének történetével és táblázatokkal, jegyzetekkel és leírásokkal gazdagította a készülő könyvet. A falu tanítónőjének irányításával az iskola, óvoda munkatársai és a dalkör tagjai által gyűjtött néprajzi anyag is, a könyv része.
Az Országos Műemléki Felügyelőség dokumentumtárából rajzok, MAGYARI GÁBOR gyűjteményéből térképek, VARGA NORBERT-től csodás fényképek kerülhettek a könyvbe. A Kisebbségi Önkormányzat hasznosnak és szükségesnek ítélte, hogy a munkákból könyv legyen. így lett! A falu lakói a könyvet megismerve, tartalmát használva azt a falu javára fordíthatják, és méltán lehetnek büszkék VÁRGESZTES-re. Könyvünkkel szerettük volna felkelteni és kielégíteni az ide látogatók érdeklődését is, és biztatni fiataljainkat újabb alkotások írására. A falu és az idelátogatók szolgálatára nyújtják át könyvünket a SZERZŐK és szerkesztők nevében:

Várgesztes, 2007. december
Rabazzi Stepancsics GusztávUm Claus Hutterer zu gedenken,

übergeben wir das buch dem leser

mit folgenden worten des euripides,

um nicht uns selbst zu zieren sondern,

dass es der gemeinde dient.

 

Vorwort


Der Gedanke, dieses Buch zusammen zu stellen und damit unsere Umgebung, Vergangenheit eingehender kennen zu lernen ist aus dem Kopf des damaligen Bürgermeisters von Gestitz entsprungen. Er hat mich zur Verwirklichung dieser Idee, um Hilfe gebeten. Als wir mit den Arbeiten begannen, beschlossen wir die Autoren und Schriftsteller des Buches - an erster Stelle die, die aus dem Dorf stammen oder sich dazu gebunden fühlen - zusammen zu bringen. Dies liegt bereits über zehn Jahre zurück.
Wir besprachen die weiteren Schritte mit, András Beck der die bereits erschienenen Schriften zusammenstellte, Claus Hutterer dem namhaften Professor der Germanistik und Mihály Haraszti dem Lokalhistoriker. Langsam kam die Sache zum Vorschein.
Während der Sammelarbeiten stießen wir auf das Buch von Elli Zenker-Starzacher, indem sie hauptsächlich über ihre volkskundliche Sammelarbeit in Gestitz schreibt. So kamen wir zu dem Beschluss, dass auch der Originaltext mit der ungarischen Übersetzung im Buch stehen muss! János Fatuska, der Direktor des Deutsch Nationalitätenmuseums in Totis (ung. Tata) ist unserer Bitte, ein Werk über die Einsiedlung von Gestitz im 18-19. Jahrhundert zu schreiben, nachgegangen. Sándor Hartdegen bereicherte das Buch mit Beschreibungen, Notizen, Tabellen aber hauptsächlich mit der Geschichte von Gestitz zur Ende des 20. Jahrhunderts, des weiteren László Gyalog mit der Beschreibung der geologischen Umwelt. Unter der Leitung der Lehrerin wurde das volkskundliche Wirken der Mitarbeiter der Grundschule, des Kindergartens und des Kulturvereins auch bearbeitet.
Zeichnungen aus dem Dokumentenarchiv des Landesdenkmalschutzes, Landkarten aus der Sammlung von Gábor Magyaris, wunderschöne Photos vonNorbert Varga konnten mit deren Hilfe im Buch erscheinen.
Die Minderheitenselbstverwaltung hat es zugleich als nützlich und notwendig empfunden, dass unsere Arbeit zu einem Buch verfasst wird. Nach dem kennen lernen, können die Gestitzer den Inhalt für die eigenen Zwecke des Dorfes nutzen und mit Recht stolz sein auf GESTITZ. Mit unserem schaffen wollen wir das Interesse der Besucher erwecken bzw. befriedigen und unsere jungen Leute zu weiteren Forschungen anregen.
Im Namen der Autoren und Verfasser, überreichen wir dieses Buch zum
Dienste des Dorfes GESTITZ und dessen Besucher.

Gestitz, den Dezember 2007.
Rabazzi Stepancsics Gusztáv