Gesztes Komárom vármegye térképén


Gesztes Komárom vármegye 1912-es térképén.
"Kiadatott a vallás- és közoktatásiügyi m. kir. Miniszter úr megbízásából."