Somlói imakártya 1920-bólA Szűz Anyának, a szomorúak Vigasztalójának e kegyképét a Vértessomlóra telepedett hívek 1734. szeptember 7-én fényes körmenetben hozták a kapucinusok magyaróvári templomából. A kép hű másolata annak a kegyképnek, amelyet a jámbor hagyomány szerint az olaszországi Priviliánóban talált meg egy olasz nemesi családnak születésétől fogva néma fia. A gyermek a képet a városban épen missziót tartó József nevű kapucinus atyához vitte: „Ugy-e atyám, ez a szomorúak Vigasztalója." A gyermek ettől fogva tudott rendesen beszélni. A képet a hálás szülők a kapucinusoknak ajándékozták, akik bécsi templomukban helyezték el. Erről a képről készült gyönyörű másolat ez a somlói kegykép, amely előtt a zarándokok seregei imádkoztak és tapasztalták meg, hogy a Szűz Anya mennyire a szomorúak Vigasztalója."