1959-es MSZMP-irat a körmenetekről


Forrás: MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Osztályának (APO) iratai. 1959.

4. ő. e. Egyházak, ateista propaganda: (245. oldal)