Eltemették Szabad Györgyöt – a tatai és gesztesi uradalomról írt monográfiájával szerzett kandidátusi címet

Július 21-én, kedden eltemették Budapesten, a Fiumei úti sírkertben Szabad Györgyöt. Életének 91. évében, július 3-án hunyt hunyt el a Széchenyi-díjas akadémikus, aki 1990 és 1994 között volt az Országgyűlés elnöke. 

Szabad György 1955-ben védte meg a történettudományok kandidátusi értekezését, melyet a tatai és gesztesi uradalomról írt. A mű 1957-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál "A tatai és gesztesi Esterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra" címmel. 

Szabad György kutatási területe 1956 előtt a magyar gazdaság- és társadalomtörténet volt, ezt követően a magyar polgári átalakulás korszakában előtérbe került nemzeti és demokratikus törekvéseket helyezte vizsgálatai középpontjába. Szabad György foglalkozott az önálló államiság történeti kérdéseivel, valamint a parlamentáris kormányzati rendszerre alapozandó jogállamisággal és az abszolutista törekvések közötti konfliktusokkal.
Forrás: MTI/Gesztes.hu