Igényelhetővé váltak uniós támogatások a várfelújításokhoz

Az Országgyűlés június 7-én nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítette a nemzeti kastély- és 
várprogramok helyszíneit, amivel lehetővé vált azok uniós forrásból történő felújítása.
A képviselők 186 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett fogadták el a nemzeti fejlesztési miniszter indítványának kétharmados részeit, míg az egyszerű többséget igénylő rendelkezések 185 igen, 6 nem és 3 tartózkodó szavazatot kaptak.
A változtatás a geszti Tisza-kastélyt, a kondorosi Geist-kastélyt, a sopronhorpácsi Széchenyi-kastélyt, a kisbéri Batthyányi-Wenckheim-kastélyt, a szécsényi Benczúr-kastélyt, a somogysárdi Somssich-kastélyt, az aszódi régi Podmaniczky-kastélyt, a komlódtótfalui Becsky kúriát, a vépi Erdődy-kastélyt, a mogyoróskai Regéci várat, a szerencsi Rákóczi várat, a soproni városfalakat, valamint a várgesztesi, a nógrádi, a kereki, a fejérkői és döbrendei várakat, továbbá a kisvárdai várromot érinti.
A parlament gazdasági bizottságának kezdeményezésére utólagosan felkerült a listára a nagymágocsi és a derekegyházi Károlyi-kastély is.

Forrás: MTI