Várgesztes is szerepel a "Mi, svábok" című kötetben

Magyarországi németekről szóló történeteket tartalmaz Bihari Zoltán, Mi, svábok című kötete, amelyet a Nemzeti Értékek Könyvkiadó adott ki. 

A könyben szerepel a várgesztesi Christkindl hagyományok leírása.A kötet összefoglalója:

Hosszú évtizedek után újból virágzó, gyarapodó, identitásukban megerősödő korszakot élhetnek a magyarországi németek. A hazai társadalomban, kultúrában, gazdaságban egykor betöltött jelentős szerepük számos értéket hagyott hátra. Napjainkban pedig szemtanúi lehetünk közösségük látványos újraszerveződésének, érdekképviseleti, kulturális és oktatási-nevelési tevékenységük gazdagságának, mellyel ismét kézzelfogható, fontos értéket képviselnek hazánk kulturális palettáján. A múltjukat kutató, jelenüket és jövőjüket építő svábok életerős közösséget alkotnak. Ezt kívántuk bemutatni a Nemzeti Értékek Könyvsorozatban, riportokkal, történetekkel, személyes portrékkal.


„Bejártuk az ország zeg-zugait, aprófalvaktól a kisvárosokon át Budapest néhány kerületéig, a nemzetiségi tömböktől a kicsiny szórványszigetekig. A hazai németség közismert és szinte ismeretlen helyszínen jártunk, az általánosan jellemző katolikus falvak mellett protestánsoknál is… abban a reményben nyújtom át szerzőtársaimmal könyvünket, hogy sikerült közelebb hoznunk a mai magyar társadalomhoz a hazai németség virágzó kultúráját, történelmét, hagyományait, kedvet csinálhatunk egy-egy falu vagy kisváros meglátogatásához, egy-egy rendezvénybe való bekapcsolódáshoz, a velünk élő sváb közösség alaposabb megismeréséhez” – idézet a szerző előszavából.