1932-ben Bánhidán és Alsógallán volt Shell-kút Gesztes közelében

Forrás: A Királyi Magyar Automobil Club útjelentése. 1932. augusztus., Budapest. 1932. Stoits György. Ny.: Gottlieb. lith., Hungaricana