Robotban hordták, szabadon vihették...1734. március 9-én Tatán kötött szerződés alapján Esterházy József nádor német telepeseket hozatott ide, a hegy lábánál létesített új faluba, amelyet akkor Pusztagesztesnek neveztek el. A faluba betelepülő első tizenhét család a leírások szerint május elsején csengettyűszóval érkezett meg.
Az itt letelepültek a XVIII-XIX. században mész- és szénégetésből, favágásból éltek, néhányan kerekeket, hordókat készítettek. A falu 1917-ben vette fel a Várgesztes nevet.
Szerző: Soós Péter

Forrás: Soós Péter: Honunk a hazában 3., Budapest, 1989.
Kiadó: HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat