Silstrang a gesztesi mellett a Vitány vár kapitánya is volt

Vitányvár - Ferenc Tamás grafikája - rekonstrukciós elképzelés / Forrás: latvany-terkep.hu
Silstrang Erik, aki 1417-ben a gesztesi vár várkapitánya volt, ugyanekkor a Vitányvárnál is ezt a tisztséget látta el. 

A Vitány várhoz fénykorában 35 falu tartozott és innen ellenőrizték a tata-bicskei utat. A rablók ellen is sikerrel harcoltak katonái.

Silstrang egy fennmaradt oklevél szerint 1417-ben azzal foglalatoskodott, hogy a Pozsony környékén garázdálkodó, majd a Vértes erdőségeiben meghúzódó rablókat kifüstölje rejtekhelyükről. 

Silstrang volt egyébként 1405 és 1407 között Pozsony vármegye főispánja, 1407-ben Smilo váltotta őt, de 1408-ban másodízben is főispán lett.
1413 és 1417 között egy bizonyos Silstrang Erhard volt Győr vármegye főispánja. 


Vitány vár

Forrás: A történelmi Magyarország várai és Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye és Győr vármegye kötetei (Dedek Crescens Lajos dr.: Pozsony vármegye története, Vende Aladár: Komárom vármegye községei) és latvany-terkep.hu.