Gesztes környéke az 1795 és 1803 között készült Lipszky-térképen

Gesztes környéke a térképen
Legalább fél évszázadon keresztül volt Magyarország legfontosabb térképe az az 1795 és 1803 között Pesten készült hatalmas mű, 
amelynek az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) a Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködve április 11-én nyíló kiállítást szentelnek. Készítője, 
a huszártisztként szolgált Lipszky János után egyszerűen csak „A Lipszky” néven emlegetett Magyarország-térkép 
elkészítése annak idején nagy vállalkozás volt: főnemesek, értelmiségiek, hivatalnokok vettek részt a projektben, összesen több mint 150-en – írta az Index
Kozma környéke a térképen
A térképet az 1800-as években többször újra kiadták és későbbi Magyarország-térképekhez is felhasználták. 
A 12 szelvényből álló Mappa generalis regni Hungariae félmilliós méretarányú. 
A térkép itt nézhető meg nagyíthatóan és jól böngészhetően. 

A Komárom megyei járások felsorolása a Lipszky-térképen, a harmadik a Gesztesi járás (Gesztesiensis), amely csak nevét kapta a faluról. A település ekkor a Tatai járáshoz tartozott.