150 éves a gesztesi templom


A gesztesi templom építése, a faluba 1869. november 17-én érkezett, újonnan kinevezett helyi káplán, a  kapucinus Uffenheimer Lipót idején indult meg

A templom alapkövét 1870. augusztus 29-én helyezték el. 

Ez év augusztusában bontották el a mai templom helyén álló kápolnát. A munkálatok során a jegyző házát használták istentiszteleti célokra, melyet a tatai apát-plébános áldott meg. Graf Mihály, későbbi plébános szerint a templom építése a következőképpen történt: 
Uffenheimer Lipót révén a templom építését a gesztesi hívek kérelmezték. Ők szolgáltatták a fuvarokat és a kézi munkát. 

A téglát (250 000 darabot) és más építőanyagot Szákról és Tatáról hozták, az építkezéshez szükséges meszet a helyi kemencék szolgáltatták.
A templom építéséhez szükséges készpénzt gróf Esterházy Móriczné, Lobkowitz Polixéna hercegnő, a szükséges anyagokat pedig férje adományozta.

1871. október 20-án már feltették a toronykeresztet is, 

mely ünnepségen Uffenheimer Lipót helyi káplán mellett Biliing Antal somlói, Koródy Ferenc kozmai plébánosok, valamint a grófi család is részt vett. Moser Mátyás gesztesi lakos és felesége Wachtler Anna 250 forintért vette

a templom új harangját, melyet 1872. augusztus 15-én húztak meg.

A harangot Szent Mór tiszteletére szentelték. Ugyanebben az évben helyezték el a főbejárat fölött Esterházy Miklós Móricz és felesége Lobkowitz hercegnő címerét az alábbi felirattal:

MAURITIUS COMES ESTERHAZILOCO ECCLESIAE OLIMA PATRE COMITE NICOLAO HONORI SANCTI NICOLAI HIC ERECTAE HANC NOVAM COOPERANTE UXORE POLIXÉNA PRINCIPISSA A LOBKOWITZ EXSTRUXITETSANCTIS NICOLAO ET WENDELINO DICAVIT.
ANNO MDCCLXXII


A templom védőszentjei Szent Miklós, a templom helyén régebben állt kápolna védőszentje és Szent Vendel lettek. Szent Vendel legendája elmondja, hogy ifjú korában Rómába zarándokolt, majd a Rajna-vidéken remeteként szolgált. így lett a Rajna- és a Saar-vidék kedvelt szentje, kinek tiszteletét az újkorban Magyarországra érkező németek hozták magukkal. Vendel az idők során a táj helyi védőszentjéből a jószágnak és a pásztoroknak patrónusa lett.


Szent Vendel a 18. századi német paraszti kolonizáció útitársa, kultusza a nyugati marha- és birkafajták meghonosításával, ül. az ezek révén bevándorolt pásztorokkal, a svájcerek és birkások megtelepedésével függ össze. Gesztes történetéből, a németség itteni 18. századi megtelepedéséből világosan kitűnik, hogy a lakosok miért választották a templom második védőszentjének Szent Vendelt. 

Október 20-i ünnepe lett a község búcsúja is.

Az új templom, illetőleg helyi 

anyakönyv első bejegyzése 1872. december 25-ént kelt, mikor is Hartegen János 

és Melcher Erzsébet fiát Pál-Jánost keresztelték.Forrás: a Várgesztesi Német Kisebbségi Önkormányzat által 2008-ban kiadott, Hartdégen Sándor által szerkesztett Várgesztes – Gestitz című könyv Fatuska János által írt Várgesztes története a 19. században című fejezete.