Mi az a hamuzsírfőzés?

Hamuzsírfőzés, Forrás: schwaben.hu
A káliumkarbonát (K2CO3), régi magyar nevén hamuzsír vagy szalajka előállítása. A hamuzsír a szappanfőzés, az üveggyártás, salétromfőzés nélkülözhetetlen vegyianyaga. Az üveghuták mellett levő biztosította a zárt, nehezen értékesíthető erdőterületeink hasznosítását. 
A fahamut ún. hamuházakban összegyűjtötték, majd a hamut kádakban kioldották, kilúgozták. A lúgot elpárologtatták, vasüstökben kifőzték. Az így nyert, besűrűsödött masszát végül az erre a célra készített kemencékben hevítették, kiégethették, ha teljesen száraz állapotban kívánták forgalomba hozni. 
A magyarországi hamuzsírfőzést Európa-szerte megbecsülték, mivel a hazai hevítő kemencék célszerű konstrukciójuk révén a hamuzsírt megóvták a szennyeződésektől, így az igényesebb vegyipari és textilipari felhasználásra alkalmas maradt. 
Forrás: all.biz
A hamuzsírfőzés hagyományos gyakorlása a forgalomtól távol fekvő hegységeinkben a 18. század folyamán irtástelepülések keletkezéséhez vezetett. Ugyanekkor lendült föl a Nyugat-Európa felé irányuló export, amelynek elsősorban az volt az oka, hogy ott már kiirtották az igénybe vehető erdőket, Magyarországon viszont még lehetőség volt az erdőirtásra. 
Ezért rendelte el 1755-ben Mária Terézia a hamuzsírfőzés exportjának tilalmát, majd 1761-ben korlátozását. Üveghutáink szomszédságában mindenütt folyt hamuzsírfőzés.