Várgesztes a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján

Várgesztes – Szent Vendel és Szent Miklós püspök plébánia

II. Vértesi kerület
III. Lelkipásztori körzet

Cím: 2824 Várgesztes, Arany János u. 53.
Telefon: (22) 354 369 (csákvári plébánia száma)

Plébános: Csákvár – Szent Mihály főangyal plébánia látja el

Világi lelkipásztori munkatárs: Kis József, dr.
Képviselőtestületi elnök: Slapak József
Katekéta: Rodé Lajosné
Egyházközségi karitászvezető: Árendás József, dr.

A Gyõri egyházmegyétől 1993-ban csatolták egyházmegyénkhez.
Az 1740-es években Vérteskozma, 1757-tõl Környe, 1813-tól Vértessomló filiája, 1850-tõl helyben lakó lelkésszel. 1900-tól önálló plébánia.
Mai temploma 1870-1872 között épült.
Anyakönyvek: megholtakról 1850-tõl
Anyakönyvek: kereszteltekrõl és házasultakról 1851-tõl
Historia Domus: 1963-tól

Helyi lelkészek, adminisztrátorok és plébánosok: Kukutska Hugolin 1850–, Uffenheimer Lipót 1869–, Maszhammer Venánc 1873–, Polák Gyula 1896–, Reszer Mihály 1896–, Tóth János 1898–, Békeffy István 1905–, Zomicsich Jakab 1907–, Hajdyn Henrik 1908–, Graf Mihály 1909–, Hamburger Antal 1935–, Medgyesi Imre Dezső 1962–, Böck János 1963–, Áder János 1965–, Böck János 1965–, Vértessomló látja el 1984–, Csákvár 2018–

Miserend